De Laatste Generatie – Level up

Kunnen wij wel altijd gelukkig zijn?

De wereld en al haar inwoners zijn op zoek. Op zoek naar erkenning, bevestiging, status, waardering en vertrouwen. De hele wereld zoekt, maar uiteindelijk hebben wij maar één doel voor ogen: geluk. Geluk is bij al het menselijk handelen het ultieme streven. In een doorlopende theatrale installatie van De Laatste Generatie, wordt het publiek uitgenodigd stil te staan bij hun eigen zoektocht.