ADH2 – Magic Cabaret

Verwondering, verbazing, poëzie en humor zorgen voor een heerlijke ontspannen voorstelling

Magic Cabaret, een voorstelling van twee totaal verschillende karakters. De een de rust zelve en de ander een ongeleid projectiel. In hun meervoudig onderscheiden theaterproductie wisselen illusies, mindreading, muzikale acts, hilarische grappen elkaar in een vlot tempo af. Henk Arnoldus en Leo Smetsers betrekken het publiek bij hun optreden om ze vervolgens in grote verbazing en verwarring te brengen.