Vacatures

FestiValderAa zoekt
nieuwe zakelijk leider!

FestiValderAa is een intiem, vrolijk en eigenzinnig driedaags festival dat sinds 2011 jaarlijks in juli wordt georganiseerd in Schipborg. Ingebed in de natuurlijke omgeving van het stroomdallandschap Drentsche Aa tonen gedreven podiumkunstenaars hun werk op het sfeervol vormgegeven festivalterrein of op theaterlocaties in en rond het dorp. FestiValderAa heeft een stevige positie verworven in het Noordelijke culturele landschap; elk jaar komen circa 9000 bezoekers genieten van muziek, (straat)theater, dans, kunst, openluchtcolleges, de kinderweide en de natuurwandelingen. FestiValderAa vindt in 2020 plaats op 3, 4 en 5 juli.

FestiValderAa is op zoek naar een ondernemende en enthousiaste zakelijk leider die, in samenwerking met de artistiek leider, de productieleider en het stichtingsbestuur verder de koers van FestiValderAa gaat bepalen. Die daarnaast een slim en ambitieus financieel meerjarenbeleid voert en verantwoordelijk is voor de dagelijkse bedrijfsvoering van het festival en de aansturing van het jonge en ambitieuze team (het Aa-team, circa 10 personen).

De zakelijk leider zal op freelance basis voor FestiValderAa werkzaam zijn. De werkzaamheden zullen een piek in de maanden maart t/m augustus hebben. Het aantal uren per week moet onderling worden afgestemd. Onze voorkeur gaat uit naar iemand die zich voor meerdere jaren aan ons festival wil verbinden.

Tot de taken van de zakelijk leider horen onder meer:

 • visie op doelgroepenbeleid en het vergroten en verbreden van ons publiek;
 • opstellen en bewaken van jaarbegrotingen en meerjarenbegrotingen, in samenwerking met penningmeester van het stichtingsbestuur
 • periodieke financiële & artistieke rapportage voor bestuur
 • bewaken van administratieve en festival/organisatieprocessen;
 • opstellen van het jaarverslag en de jaarrekening (i.s.m. penningmeester);
 • personeelsbeleid en personeelszaken (contractbeheer / toepassing)
 • aansturen marketing-, arrangementen medewerker en externe fondsenwerver
 • verantwoordelijk voor arbeidsvoorwaarden / ARBO-aangelegenheden
 • relatiebeheer (stedelijk, regionaal en nationaal)
 • aangaan van partnerships, en het opvolgen van contracten / afspraken;
 • contractbeheer festival (waaronder afspraken met artiesten/acts);
 • samen met de artistiek leider: ontwikkeling beleid via jaar- en beleidsplannen;
 • samen met productieteam: verder ontwikkelen van het festival;
 • periodiek overleg met het bestuur van de Stichting Andere Activiteiten Schipborg (AAS)

We zoeken iemand met:

 • zakelijk en financieel inzicht gecombineerd met grote affiniteit met cultuur
 • ervaring als zakelijk leider (of: in een vergelijkbare functie) in de culturele sector, met name op het terrein van cultuurfestivals met overheidsfinanciering, fondsenwerving en sponsoring
 • een relevante opleiding op minimaal HBO niveau
 • stressbestendig, flexibel, initiatiefrijk, praktisch en zorgvuldig
 • goed functionerend in een kleine, projectmatig werkende organisatie

Nadere informatie:

Inlichtingen over de functie, werkzaamheden, salariëring en tijdsbesteding kunnen worden ingewonnen bij Henk Jongebloed (directeur/programmeur), Luuk Stelder (hoofd productie) en/of Jan Wim ten Kate (voorzitter Stichting AAS). Stuur hiervoor even een mailtje naar info@festivalderaa.nl.

Sollicitatie:

Jouw reactie met motivatie en CV kan je sturen naar: info@festivalderaa.nl

We zien je reactie graag tegemoet vóór 11 november 2019