Het bestuur van FestiValderAa is op zoek naar een nieuw bestuurslid

Het bestuur van FestiValderAa is op zoek naar een nieuw bestuurslid

FestiValderAa is een driedaags cultuurfestival dat sinds 2011 jaarlijks in juli in Schipborg wordt georganiseerd. Drentenaren, festivalgangers en toeristen uit heel Nederland ontmoeten hier podiumkunstenaars, die hun werk op het speciaal daarvoor ingerichte festivalterrein of op locatie in en rond het dorp tonen.

Het bestuur fungeert jegens het uitvoerende team als sparringpartner, houdt toezicht op de uitvoering en is daarvoor eindverantwoordelijke. De penningmeester werkt nauw samen met de zakelijk leider: het uitvoeren van betalingen, in samenwerking opstellen van jaarrekening.

FestiValderAa streeft naar een zo divers mogelijke samenstelling van het bestuur ten aanzien van onder meer professionele kwaliteiten, deskundigheid, geslacht, leeftijd, en (sociale) culturele achtergrond.

Op dit moment zoekt FestiValderAa een bestuurslid die beschikt over specifieke deskundigheid en ervaring ter zake van financiën (penningmeester)

Een bestuurslid van FestiValderAa:

  • Heeft affiniteit met een visie op de doelstellingen van FestiValderAa
  • Heeft affiniteit met de culturele sector
  • Heeft voor FestiValderAa relevante deskundigheid en netwerk
  • Heeft zo mogelijk kennis van en ervaring met het besturen van of het houden van toezicht op een soortelijke stichting
  • Is een teamspeler, communicatief vaardig en kan bijdragen aan een goede sfeer in de organisatie
  • Heeft voldoende tijd ter beschikking, ongeveer 6 uur per maand en voor circa 8 vergaderingen per jaar

De functie in onbezoldigd, maar onkosten worden vergoed.
Er is een verzekering tegen bestuursaansprakelijkheid afgelosten.

Heb je interesse of wil je meer informatie mail dan naar hilly@festivalderaa.nl (zakelijk leider)